logo

FPT Telecom nhận giải “Nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu Việt Nam của năm 2019”

Tháng Chín 6, 2021