logo

Dịch vụ internet

FPT Telecom International là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Internet toàn diện và rộng khắp nhất tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ internet phủ sóng rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ.

Hãy trang bị cho doanh nghiệp của bạn với dịch vụ voice hàng đầu, cùng các dịch vụ kết hợp khác từ ​​FPT và các đối tác của chúng tôi.