logo

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy cập Internet cáp quang)