logo

Điện toán đám mây với AWS

Amazon Web Services (AWS) là một trong những nền tảng đám mây toàn diện và được chấp nhận rộng rãi nhất trên thế giới, cung cấp hơn 175 dịch vụ với đầy đủ tính năng trên toàn cầu. Hàng triệu khách hàng — bao gồm các công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất, các doanh nghiệp lớn nhất và các cơ quan chính phủ hàng đầu — sử dụng AWS để giảm chi phí, đi nhanh hơn và đổi mới nhanh hơn.