logo
Đám mây công cộng
Bộ nhớ S3, Dịch vụ sao lưu (BaaS), Dịch vụ khôi phục sau thảm họa (DRaaS), Cloud Camera, CDN
Các giải pháp Cloud
Đám mây nội bộ (Private Cloud) và Đám mây kết hợp (Hybrid Cloud), Cloud Connect, Fdrive, Cloud Desktop, Fwork
Các giải pháp Cloud kết hợp đối tác
VMWare, OpenStack, Microsoft, AWS, Akamai, Alibaba
Giải pháp Wi-Fi
FPT Cloud Wi-Fi, Đối tác với UniFi, Cisco, Motorola, Aruba, Nokia, v.v.
Dịch vụ kết nối
Đám mây công cộng
Dịch vụ Quản lý và tích hợp thông tin
Cơ sở hạ tầng mạng và Hệ thống Giám sát, Điều hành, Bộ phận trợ giúp CNTT
Voice, SMS & Collaboration
VOIP - Hotline - Messaging Services, Oncall, PBX, OnMeeting, Vidyo, Cloud CX
Các giải pháp mạng, hệ thống & an ninh, dịch vụ CCTV
iHome, IpCamera, GS247
SDWAN
Hợp tác với Cisco, Juniper, DELL, HPE, Brocade, Sonic Wall, HP Tipping point, FireEye, Fortinet
Hệ thống an ninh mạng
Hợp tác với Cisco, Juniper, DELL, HPE, Brocade, Sonic Wall, HP Tipping point, FireEye, Fortinet
FPT VPN
Dịch vụ "kết nối ưu tiên" trong môi trường Internet dựa trên Công nghệ Mạng riêng ảo (VPN).