logo

FPT OnCall là dịch vụ thoại dựa trên công nghệ IP hiện đại để mang đến chất lượng thoại cao hơn với chi phí thấp hơn, cung cấp đầy đủ các tính năng trên một hệ thống thoại linh hoạt và dễ sử dụng đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp.

FPT ONCALL cung cấp tất cả các chức năng theo yêu cầu của các doanh nghiệp khó tính, được gói gọn trong một hệ thống điện thoại doanh nghiệp linh hoạt, dễ sử dụng.

Doanh nghiệp chỉ cần trang bị sẵn điện thoại IP hoặc điện thoại analog thông qua IP gateway, hoặc softphone là có thể sử dụng đầy đủ chức năng của một tổng đài chuyên nghiệp mà không cần đầu tư phần cứng.

Chuyển chi phí vốn của bạn thành chi phí hoạt động, FPT ONCALL cung cấp chi phí thiết lập thấp hơn bất kỳ hệ thống điện thoại nào khác. Chọn giữa thanh toán hàng năm hoặc hàng tháng và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Tham quan FPT OnCall website

Cơ chế hoạt động

Dịch vụ tối ưu

Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp mà chúng tôi cung cấp dịch vụ tối ưu giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống thoại một cách đơn giản.

Hỗ trợ điều hành

Được đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và dễ dàng khi có sự cố trong quá trình sử dụng.

Triển khai trên toàn quốc

Không còn những thiệt hại liên quan đến hóa đơn của bạn: không còn những hóa đơn bị mất, bị rách, bị hỏng hoặc bị cháy. Không còn gian lận hoặc bịa đặt hóa đơn. Bảo mật hóa đơn và dữ liệu của bạn.

Nhận cuộc gọi dễ dàng với điện thoại thông minh

Dễ dàng nhận cuộc gọi từ khách hàng cho dù họ đang ở đâu chỉ với chiếc điện thoại thông minh thông qua ứng dụng ONCALL.
Hỗ trợ trên Android và iOS.

Chọn một gói phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tùy chỉnh.

Oncall 1 Oncall 2 Oncall 3 Oncall 4 Oncall 5
Giá (VND / tháng) 490.000 790.000 1.690.000 2.490.000 Contact Us
Phần mở rộng 10 20 50 100 >100
Khả năng ghi âm 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

*Installation fee: 500,000 VND. Get Free installation and extra two months of using the service when signing a prepaid contract with ONCALL, having the term of 12 months or above.

Oncall 1

Giá (VND / tháng) 490.000
Phần mở rộng 10
Khả năng ghi âm 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

Oncall 2

Giá (VND / tháng) 790.000
Phần mở rộng 20
Khả năng ghi âm 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

Oncall 3

Giá (VND / tháng) 1.690.000
Phần mở rộng 50
Khả năng ghi âm 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

Oncall 4

Giá (VND / tháng) 2.490.000
Phần mở rộng 100
Khả năng ghi âm 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

Oncall 5

Giá (VND / tháng) Contact Us
Phần mở rộng >100
Khả năng ghi âm 30 ngày
Cuộc gọi đồng thời Không giới hạn
Connect the hotline numbers 1900, 1800 and fixed numbers
Greeting, ringback tones, automatic voicemail instructions
Call routing
Call forwarding
Voice call recording
Manage details and history of incoming calls, outgoing calls and missed calls
Supports software for voice calls, video calls on PC, smartphone
Conference calls Miễn phí
Connect and call between internal branches
Call barring
Receive voicemail via email

Advanced functions

Store incoming / outgoing call recording

Accounting management, user charges

Integrated API for extended customer management applications

*Installation fee: 500,000 VND. Get Free installation and extra two months of using the service when signing a prepaid contract with ONCALL, having the term of 12 months or above.

Tổng đài FPT và
Trung tâm liên lạc Cloud

Dịch vụ tổng đài điện thoại dựa trên nền tảng đám mây và được cung cấp qua mạng Internet thay vì qua dây điện thoại của tổng đài truyền thống. Khách hàng chỉ cần dùng điện thoại, chọn số điện thoại là có ngay tổng đài mà không cần đầu tư chi phí.

Được kết nối qua Internet công cộng - không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cơ sở hạ tầng mạng hiện tại.

Xóa khoảng cách vật lý giữa các vị trí văn phòng khác nhau.

PBX dựa trên đám mây hỗ trợ tính sẵn sàng và bảo mật cao.

Softphone trên điện thoại thông minh để kết nối với tổng đài qua 3G hoặc Wi-Fi.

Các cuộc gọi nội bộ miễn phí giữa các máy lẻ nội hạt.