logo

FPT Telecom International là nhà cung cấp dịch vụ Vidyo đầu tiên và duy nhất được ủy quyền chính thức tại Việt Nam. Vidyo là công ty của Mỹ cung cấp phần mềm công nghệ truyền thông và các sản phẩm truyền thông hình ảnh.

Chuẩn nén video H.264.

Mã hóa video có thể mở rộng (SVC).

Khách hàng có thể kết nối với tất cả các hệ thống hội nghị truyền hình truyền thống như Polycom, Cisco, Sony và Lifesize, sử dụng chuẩn SIP / H.323.

Mô hình hoạt động của FPT Vidyo

FPT VidyoRoom

* Available on HD-40/HD-230

FPT VidyoMobile

* Available on iOS/Android

FPT VidyoWeb

* Available on Windows/MacOS/Linux

FPT Vidyo Panorama 600

Lợi ích trên mong đợi

Hiệu quả chi phí

Chất lượng cao

Tăng quy mô nhanh chóng

Tích hợp đơn giản và nhanh chóng

Dễ sử dụng