logo

Dịch vụ FPT Anti-DDOS

FPT Anti-DDoS là hệ thống chống tấn công, theo dõi, cảnh báo và bảo vệ hệ thống của khách hàng trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).

Bảo vệ tốt nhất và hiệu quả chi phí cho doanh nghiệp của bạn

Dễ sử dụng

200G++

Chủ động phát hiện và giảm thiểu DDoS

Kiểm tra SSL

Luôn cập nhật phòng chống các cuộc tấn công

Giám sát và cảnh báo thời gian thực

Báo cáo định kỳ và thời gian thực

Cổng thông tin khách hàng

Hỗ trợ 24/7/365

Giữ an toàn cho hệ thống và dữ liệu của bạn với các dịch vụ bảo mật do FPT Telecom International cung cấp.

Mọi thắc mắc
vui lòng liên hệ với chúng tôi