logo

Khám phá giải pháp làm việc từ xa cho doanh nghiệp từ FPT Telecom International. Dùng thử FPT Cloud Desktop.

FPT Cloud Desktop là giải pháp làm việc từ xa cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp cho người dùng văn phòng ảo để giúp họ truy cập vào dữ liệu và hệ thống nội bộ từ tất cả các thiết bị và nền tảng có kết nối internet một cách an toàn và bảo mật.

Cơ sở hạ tầng viễn thông, DC

Đáp ứng nhiều nhu cầu kết nối. Triển khai nhanh chóng

Hệ thống ảo hóa, Tính linh hoạt và mở rộng

Đáp ứng khả năng mở rộng & đồng bộ liên tục khi số lượng trạm ngày càng nhiều. Thanh toán khi bạn di chuyển và các giải pháp tùy chỉnh

Quản trị truy cập, Kết nối từ xa và Bảo mật dữ liệu

Đảm bảo tính bảo mật khi người dùng truy cập từ xa từ bất kỳ thiết bị nào thông qua Internet. Người dùng ở xa, sử dụng VPN Client to Site để truy cập mạng chứa máy ảo tại Trung tâm Phần mềm FPT.

Quản lý hệ thống và tài nguyên

Quản lý tập trung, cho phép quản trị viên CNTT doanh nghiệp khởi tạo và quản lý các máy ảo Cloud Desktop và nhận báo cáo thống kê. Người quản lý CNTT của tổ chức đặt ra các chính sách truy cập, cho phép người dùng máy tính để bàn từ xa truy cập vào các máy ảo.

Bộ nhớ dự phòng

Đáp ứng yêu cầu sao lưu dữ liệu cao.