logo

Trải nghiệm những tiện ích của hạ tầng đám mây mô-đun chạy từ phần cứng tiêu chuẩn với dịch vụ OpenStack do FPT Telecom International cung cấp. Triển khai các công cụ bạn cần, khi bạn cần, tất cả từ một địa điểm duy nhất.

Tăng sự nhanh chóng và giảm chi phí trong khi tránh những rủi ro khi sử dụng nhiều dịch vụ từ các nhà cung cấp khác nhau với OpenStack Private Cloud. OpenStack là một nền tảng mã nguồn mở sử dụng các tài nguyên ảo tổng hợp để xây dựng và quản lý các nền tảng Private Cloud và Public Cloud. Các dự án OpenStack xử lý các dịch vụ điện toán đám mây cốt lõi của các dịch vụ máy tính, mạng, lưu trữ, nhận dạng và hình ảnh. Hơn một chục dự án tùy chọn cũng có thể được nhóm lại với nhau để tạo ra các đám mây có thể triển khai và độc đáo. Trong ảo hóa, các tài nguyên như bộ nhớ, CPU và RAM được tóm tắt từ nhiều chương trình dành riêng cho nhà cung cấp và được phân chia bởi một siêu giám sát trước khi được phân phối mỗi lúc cần thiết. OpenStack sử dụng một tập hợp các API nhất quán để trừu tượng hóa các tài nguyên ảo đó thêm một bước nữa thành các nhóm riêng biệt được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các công cụ điện toán đám mây tiêu chuẩn mà quản trị viên và người dùng có thể tương tác trực tiếp.

Lợi ích của OpenStack Cloud do FPT Telecom International cung cấp

Một Hybrid Cloud được thiết kế, tích hợp và quản lý phù hợp có thể an toàn như cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống tại chỗ. Mặc dù có một số thách thức trong việc bảo mật đối với Hybrid Cloud (như khi di chuyển dữ liệu làm tăng độ phức tạp và bề mặt tấn công lớn hơn), sự hiện diện của nhiều nền tảng có thể là một trong những biện pháp bảo vệ mạnh nhất chống lại các rủi ro bảo mật. Tất cả những môi trường được kết nối với nhau đó cho phép các doanh nghiệp chọn nơi đặt dữ liệu nhạy cảm dựa trên các yêu cầu và nó cho phép các nhóm bảo mật chuẩn hóa dung lượng lưu trữ đám mây dự phòng có thể tăng cường nỗ lực khắc phục thảm họa.

Hoạt động có tính chuyên môn

Dựa vào các chuyên gia đám mây của chúng tôi.

Độ tin cậy

Cam kết thời gian hoạt động của SLA 99,99% API

Bảo mật

Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và kiểm soát dữ liệu.

Nhanh chóng

Cơ sở hạ tầng linh hoạt để giúp bạn duy trì khả năng cạnh tranh.

Giá rẻ

Tiết kiệm chi phí vận hành nội bộ và giảm chi phí nền tảng của bạn.

Khả năng mở rộng linh hoạt

Tiết kiệm chi phí vận hành nội bộ và giảm chi phí nền tảng của bạn.

Mã nguồn mở

Mô hình cao cấp

Loại bỏ các rào cản để thành công với OpenStack được phân phối dưới dạng dịch vụ được quản lý.