logo

Gia nhập cùng chúng tôi
và góp phần tạo nên thành công!  Tôn trọng cá nhân

  FPT tôn trọng chính con người họ, với những điểm mạnh và điểm yếu của họ, với những điểm tốt và chưa tốt.

  Tinh thần đổi mới

  FPT định hướng cho nhân viên của mình theo hướng Đổi mới và Sáng tạo để họ luôn vươn lên hàng đầu

  Tinh thần đồng đội

  Khuyễn khích việc chia sẻ dựa trên Tinh thần làm việc nhóm hướng tới mục tiêu chung.

  Tính khách quan

  Giá trị quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là có được sự tin tưởng của nhân viên và truyền cảm hứng cho họ làm việc với sự cống hiến ngày càng tăng.

  Gương mẫu

  Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nhất tinh thần FPT.

  Thông thái

  Có tầm nhìn xa và quyết đoán.

  Văn hóa là sức mạnh của FPT, là chất keo tinh thần gắn kết toàn thể CBNV FPT lại với nhau, truyền cảm hứng để mỗi thành viên làm việc trên tinh thần cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của công ty.

  Việc làm mới nhất

  Chuyên Viên Kiểm Soát Tài Chính

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, đường số 8, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

  Mức lương: 20,000,000 - 25,000,000

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/06/20

  Sales Admin

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  Mức lương: 7.000.000 VND - 12.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/07/31

  Posted 2022/06/14

  Chuyên Viên Tuyển Dụng (Hà Nội)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Mức lương: 12.000.000 - 18.000.000

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/06/09

  Chuyên Viên Tiền Lương & Phúc Lợi (C&B Specialist)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Mức lương: 13.000.000 VND - 20.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/07/31

  Posted 2022/05/31

  Thực Tập Sinh Pháp Chế

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  Mức lương: 4.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/05/30

  Kế Toán Thanh Toán

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Mức lương: 10.000.000 VND - 15.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/05/20

  IT Helpdesk (HCM)

  Địa điểm: Khu vực Quận 1, Quận 7, TpHCM

  Mức lương: 9,000,000 - 12,000,000

  Ngày hết hạn: 2022/11/30

  Posted 2022/05/18

  Kế Toán Công Nợ (HCM)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  Mức lương: 14.000.000 VND - 18.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/05/13

  Nhân viên kỹ thuật Service Desk

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam

  Mức lương: 9,000,000 - 18,000,000

  Ngày hết hạn: 2022/06/30

  Posted 2022/05/10

  Nhân Viên Kinh Doanh B2B (Dịch Vụ Tổng Đài VoIP/OnCall/ Hóa Đơn Điện Tử)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Mức lương: 8.000.000 VND - 30.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/08/31

  Posted 2022/05/06