logo

Gia nhập cùng chúng tôi
và góp phần tạo nên thành công!  Tôn trọng cá nhân

  FPT tôn trọng chính con người họ, với những điểm mạnh và điểm yếu của họ, với những điểm tốt và chưa tốt.

  Tinh thần đổi mới

  FPT định hướng cho nhân viên của mình theo hướng Đổi mới và Sáng tạo để họ luôn vươn lên hàng đầu

  Tinh thần đồng đội

  Khuyễn khích việc chia sẻ dựa trên Tinh thần làm việc nhóm hướng tới mục tiêu chung.

  Tính khách quan

  Giá trị quan trọng nhất của nhà lãnh đạo là có được sự tin tưởng của nhân viên và truyền cảm hứng cho họ làm việc với sự cống hiến ngày càng tăng.

  Gương mẫu

  Lãnh đạo phải là người thể hiện rõ nhất tinh thần FPT.

  Thông thái

  Có tầm nhìn xa và quyết đoán.

  Văn hóa là sức mạnh của FPT, là chất keo tinh thần gắn kết toàn thể CBNV FPT lại với nhau, truyền cảm hứng để mỗi thành viên làm việc trên tinh thần cống hiến, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của công ty.

  Việc làm mới nhất

  Nhân viên Truyền thông Nội bộ

  Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà FPT Tân Thuận 2, Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000

  Ngày hết hạn: 2022/01/31

  Posted 2021/12/20

  Thực tập sinh Marketing

  Địa điểm: Lô 29-31-33B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

  Mức lương: Không phụ cấp

  Ngày hết hạn: 2021/12/31

  Posted 2021/11/22

  Content Marketing

  Địa điểm: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Mức lương: 10.000.000 VND - 20.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/02/28

  Posted 2021/11/18

  Nhân Viên Kinh Doanh Dịch vụ Hành chính công FPT

  Địa điểm: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Mức lương: 10.000.000 VND - 30.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/02/28

  Posted 2021/11/17

  Nhân viên Social Media

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

  Mức lương: 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ

  Ngày hết hạn: 2021/12/31

  Posted 2021/11/16

  Nhân Viên Kinh Doanh & Phát Triển Dự Án (Dịch Vụ Công Nghệ Tài Chính Ngân Hàng / B2B)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

  Mức lương: 8.000.000 VND - 30.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2021/11/30

  Posted 2021/10/28

  Nhân Viên Kinh Doanh & Phát Triển Dự Án (Data Center Services/B2B)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, Lô L29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM

  Mức lương: 8.000.000 VND - 30.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/05/31

  Posted 2021/10/28

  Lập Trình Android

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

  Mức lương: 15,000,000 - 30,000,000

  Ngày hết hạn: 2021/10/31

  Posted 2021/10/05

  Lập Trình Viên IOS

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

  Mức lương: 18,000,000 - 40,000,000

  Ngày hết hạn: 2021/10/31

  Posted 2021/10/05

  Software Quality Assurance (Automation Tester)

  Địa điểm: Tòa nhà FPT, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

  Mức lương: 20.000.000 VND - 30.000.000 VND

  Ngày hết hạn: 2022/02/28

  Posted 2021/09/28