logo

Anh Phạm Hiển Nam

Tháng Chín 6, 2021

“Tôi rất vui khi được làm việc với FPT nói chung và FTI nói riêng, mọi hỗ trợ luôn kịp thời, đặc biệt là dịch vụ Oncall CloudPBX giúp chúng tôi quản lý cuộc gọi, lưu trữ dữ liệu ghi âm một cách tốt nhất. ”