logo

Bà Hoàng Thị Hương

Tháng Mười 15, 2021

“Chúng tôi có nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành khác nhau, nên dịch vụ FDrive giúp chúng tôi không phải lo đầu tư phần cứng, thuê nhân viên quản trị tại từng chi nhánh. Ngay cả khi có yêu cầu bổ sung tài nguyên, chỉ cần liên hệ FTI, thời gian triển khai nhanh chóng và rất tiện dụng. “