logo

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Tháng Mười 15, 2021

“Home Credit đang sử dụng nhiều dịch vụ của FTI, điều ấn tượng nhất là đội ngũ kinh doanh luôn chủ động đề xuất các giải pháp đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng luôn nhiệt tình khi có sự cố, dù nửa đêm chúng tôi vẫn được hỗ trợ ngay “