logo

Đối tác công nghệ AWS

Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp hơn 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới. Hàng triệu khách hàng - bao gồm các công ty khởi nghiệp...