logo

trí tuệ nhân tạo

Sự kiện Bảo mật toàn diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Sáng ngày 26/03/2024 vừa qua, hội thảo “Bảo mật toàn diện trong thời đại trí tuệ nhân tạo” đã được tổ chức thành công tại Caravelle Hotel Saigon - 19 - 23 Công Trường Lam Sơn, Quận 1, với sự tham gia đông đảo của IT Managers và đội ngũ...