logo

Kết hợp khả năng linh hoạt, điều phối và quản lý khối lượng công việc trên 2 môi trường trở lên với dịch vụ Hybrid Cloud của FPT Telecom International.

Hybrid Cloud là gì?

Hybrid Cloud là nền tảng điện toán đám mây sử dụng kết hợp cơ sở hạ tầng tại chỗ, Private Cloud và các dịch vụ Public Cloud với sự điều phối giữa hai nền tảng trở lên

Các đám mây riêng biệt trở nên kết hợp khi các nền tảng đó được kết nối liền mạch nhất có thể..
Môi trường Hybrid Cloud có thể bao gồm:

  • Ít nhất 1 nền tảng Private Cloud và ít nhất 1 nền tảng Public Cloud
  • 2 Private Cloud trở lên
  • 2 Public Cloud trở lên
  • Môi trường ảo được kết nối với ít nhất 1 nền tảng đám mây — Private Cloud hoặc Public Cloud

Với sự kết hợp như trên, các doanh nghiệp có thể khai thác được những lợi thế của cả hai hình thức đám mây. Trong Hybrid Cloud, dữ liệu và ứng dụng có thể di chuyển giữa các Private Cloud và Public Cloud để có tính linh hoạt cao hơn và nhiều tùy chọn triển khai hơn. Vì vậy, Public Cloud có thể được sử dụng cho các nhu cầu có khối lượng lớn, bảo mật thấp hơn như email dựa trên web và Private Cloud (hoặc các cơ sở hạ tầng tại chỗ khác) có thể được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh quan trọng, nhạy cảm như báo cáo tài chính.

Trong Hybrid Cloud, “Cloud Bursting” cũng là một lựa chọn. Đây là khi một ứng dụng hoặc tài nguyên chạy trên Private Cloud cho đến khi có nhu cầu tăng đột biến, tại thời điểm đó, tổ chức có thể “đột nhập” vào Public Cloud để khai thác các tài nguyên điện toán bổ sung.

Lợi ích của Hybrid Cloud

Kiểm soát

Duy trì cơ sở hạ tầng riêng tư cho các tài sản nhạy cảm của bạn.

Linh hoạt

Bạn có thể tận dụng các tài nguyên bổ sung trong Public Cloud khi cần

Hiệu quả chi phí

Với khả năng mở rộng quy mô đến đám mây công cộng, bạn chỉ phải trả thêm dựa theo mức độ sử dụng khi cần thiết.

Giảm tải

Việc chuyển đổi sang đám mây không cần phải quá sức vì bạn có thể di chuyển dần dần — khối lượng công việc giảm dần theo thời gian.

Đội ngũ bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trên mọi nhu cầu đa dạng
để giúp bạn thiết lập và vận hành với Dịch vụ Đám mây kết hợp
của FPT Telecom International

Hãy gọi cho chúng tôi ngay - 18006973

Ưu điểm của Hybrid Cloud

Một Hybrid Cloud được thiết kế, tích hợp và quản lý phù hợp có thể an toàn như cơ sở hạ tầng CNTT truyền thống tại chỗ. Mặc dù có một số thách thức trong việc bảo mật đối với Hybrid Cloud (như khi di chuyển dữ liệu làm tăng độ phức tạp và bề mặt tấn công lớn hơn), sự hiện diện của nhiều nền tảng có thể là một trong những biện pháp bảo vệ mạnh nhất chống lại các rủi ro bảo mật. Tất cả những môi trường được kết nối với nhau đó cho phép các doanh nghiệp chọn nơi đặt dữ liệu nhạy cảm dựa trên các yêu cầu và nó cho phép các nhóm bảo mật chuẩn hóa dung lượng lưu trữ đám mây dự phòng có thể tăng cường nỗ lực khắc phục thảm họa.

Xây dựng một mạng đa nền tảng nhanh chóng gồm các nền tảng đám mây tùy chỉnh của bạn

Đạt tối ưu trong vận hành công việc

Có thể di chuyển khối lượng công việc giữa các nền tảng

Kết nối an toàn các nền tảng của bạn

Hợp nhất tài nguyên CNTT

Tùy chỉnh dung lượng nền tảng chuyên dụng của bạn dựa trên yêu cầu cụ thể

Mở rộng quy mô và nhanh chóng tiếp cận các nguồn lực mới

Kết hợp một công cụ quản lý thống nhất và duy nhất

Điều phối các quy trình với sự trợ giúp của tự động hóa