logo

Trung tâm dữ liệu FPT Fornix

FPT Telecom mang tới khách hàng cơ sở hạ tầng trung tâm lưu trữ dữ liệu hàng đầu với những tiêu chuẩn cao, được đánh giá bởi các tổ chức uy tín trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Mọi chi tiết đều được thiết kế, xây dựng và vận hành với sự thực thi và giám sát chặt chẽ của các chuyên gia trình độ cao nhằm đem đến đến trải nghiệm và chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng