logo

Ông Nguyễn Phúc Hậu

Tháng Chín 6, 2021

“FPT Oncall có tín hiệu ổn định trong quá trình đàm thoại. Đây là giải pháp tối ưu trong tình hình đại dịch Covid vừa qua khi các phòng ban của bạn phải làm việc tại nhà vì đã có ứng dụng Oncall dễ sử dụng để CS và Leader liên hệ trực tiếp với khách hàng ở bất cứ đâu. Đặc biệt, FTI nhiệt tình hỗ trợ lắp đặt hệ thống Oncall. ”