logo

Ông Nguyễn Tiến Bình

Tháng Mười 15, 2021

“Dịch vụ Cổng bảo mật email của FTI đã giúp công ty chúng tôi bảo vệ toàn diện, tập trung thay vì phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt để ngăn chặn thư rác và tấn công email. Đồng thời giúp bảo mật thông tin công ty, công việc, giao dịch không bị gián đoạn. Điều này nâng cao hình ảnh của công ty chúng tôi. “