logo

1. FPT E-INVOICE có gì đáng chú ý?

FPT E-INVOICE mang đến giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp:

  • Quản lý hiệu quả
  • Hoạt động đơn giản
  • Phát hành nhanh chóng
  • Tiết kiệm chi phí
  • Hệ thống ổn định, hạ tầng kỹ thuật mạnh của FPT -Các tính năng, tiện ích và biểu mẫu mới nhất liên tục được cập nhật. -Phân quyền chi tiết cho từng người dùng. –

Từ ngày 01/11/2020, Bộ Tài chính quy định tất cả các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019 / TT-BTC.

Theo đó, hóa đơn được khởi tạo, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương thức điện tử. Tất cả các Hóa đơn điện tử đều được ký điện tử và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy thông thường.

2. Ưu điểm nổi bật của FPT E-INVOICE so với hóa đơn giấy là gì?

Giảm thiểu thời gian phát hành, xử lý và lưu trữ hóa đơn so với hóa đơn giấy.

  • Giảm chi phí in ấn hàng năm của doanh nghiệp.
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí giao hàng và hóa đơn giao hàng
  • Không bị mất, rách, hỏng, cháy. Không thể làm giả hóa đơn.
  • Hệ thống bảo mật cao đáng tin cậy, thông minh và linh hoạt.
  • Báo cáo hóa đơn tự động thay vì thủ công như hóa đơn giấy.