logo

Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra toàn cầu thông qua FPT và Equinix

Tháng Chín 7, 2021

FPT đã ký kết hợp tác chiến lược với Equinix để cho phép các công ty Việt Nam mở rộng ra thị trường nước ngoài thông qua tăng cường kết nối khu vực và toàn cầu.

Liên minh đã trả cổ tức bằng MTX – một nền tảng giao dịch tiền điện tử hỗ trợ blockchain – tận dụng dịch vụ để ra mắt tại Singapore như một phần của kế hoạch mở rộng trên toàn thế giới.