logo

Microsoft

Tháng Mười 26, 2021

Microsoft là công ty hàng đầu về phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin. Bên cạnh Windows, Microsoft đang đầu tư lớn vào các dịch vụ trực tuyến, ảo hóa, điện toán đám mây, giải pháp tổng thể cho Trung tâm dữ liệu, các sản phẩm và giải pháp khác cho người dùng di động.

FPT Telecom International cung cấp các giải pháp của Microsoft cho SMB và khách hàng doanh nghiệp như: Ứng dụng Office 365, Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Windows 10,… sử dụng được trên đa nền tảng: Windows, macOS, iOS, Android đến Windows 10 Mobile.